.
.

Portfolio

Op deze pagina's vindt u een overzicht van het werk van Wijzer. U kunt kiezen uit:
vervolg


.

Opdrachtgevers:

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Ministerie van VROM
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Economische Zaken
Rijkswaterstaat
Rijksvoorlichtingsdienst - Dienst Publiek en Communicatie
Informatie- en Kenniscentrum LNV

Provincies Overijssel, Utrecht, Gelderland, Noord-Holland en
Zuid-Holland

Gemeenten Ede, Den Haag, Utrecht, Veenendaal, Woudenberg, Amerongen, Renswoude, Maarn, Waddinxveen

Valleicommissie Gelderse Vallei
Stuurgroep NUBL-Plattelandsprojecten
Stuurgroep ROM-project Groene Hart
ROM-project Mergelland
Streekcommissie Peelvenen
Stichting Groen Label
Doelgroepoverleg Bloembollensector
Stichting Landelijke Mestbank
Dienst Landelijk Gebied
Alterra
Novem bv
Bayer Nederland Agro Chemie BV
Bejo Zaden bv
Akro Consult bv

Stichting Het Zuidhollands Landschap
Protestants Chr. Woningbouwvereniging "De Goede Woning", Den Haag
Nederlands Astmafonds
SWOKA, Instituut voor Consumentenonderzoek
NVVS - Nederlandse vereniging van Slechthorenden
NIZW - Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn
NIGZ - Donorvoorlichting

vervolg© Copyright wijzer 2003
Terug naar begin pagina