.


Wijzer biedt de volgende producten:

Voorbeelden van projecten vindt u hier.

Vervolg


.

Communicatie- en beleidsonderzoek

Wijzer biedt u een breed scala aan onderzoeksmogelijkheden.
Het accent ligt op kwalitatieve methoden. Daarnaast heeft Wijzer veel ervaring met de combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Het veldwerk voor kwantitatief onderzoek, afhankelijk van de onderzoeksvraag, planning en omvang, uitgevoerd in eigen beheer of uitbesteed.

Wijzer biedt de volgende typen onderzoek:

Actoren- of omgevingsanalyse: biedt u een handzaam overzicht van alle instellingen, overheden en organisaties die bij een project betrokken moeten worden.
Belevingswaardenonderzoek: levert een diepgaand inzicht op in de betekenis van een gebied of een onderwerp voor betrokkenen. Het is daarmee een waardevol instrument voor de planvorming, maar ook voor de communicatie.
Doelgroeponderzoek: brengt gericht de gegevens naar voren over een doelgroep, die van belang kunnen zijn voor communicatie en planvorming.
Concepttest en pretest: een instrument voor het optimaal vormgeven van communicatie-uitingen.
Monitoring en evaluatie: bepaalt, tussentijds of achteraf, de effecten van communicatie of planproces, brengt de successen en leerpunten in kaart en maakt deze bruikbaar voor een volgende fase of volgend project.Een bijzondere vorm van dit type onderzoek is klanttevredenheidsonderzoek.

Wilt u meer inhoudelijke informatie over deze typen onderzoek, of een bruikbare checklist? Klik dan op bovenstaande links.
Wijzer heeft ervaring met een breed scala aan methoden, zoals
  • mondelinge en telefonische interviews;
  • schriftelijke en internet-enquêtes;
  • groeps- en paneldiscussies;
  • deskresearch.
Regelmatig passen we een combinatie van methoden toe.
Bijzondere aandacht verdienen informatiebronnen die al binnen de eigen organisatie aanwezig zijn, zoals telefonische informatielijnen.


Vervolg
.

Communicatieplannen en -advies

Effectieve communicatie is tweezijdig: het gaat om praten én luisteren. Een goed communicatieplan geeft daarom, naast de middelen om de boodschap over te brengen, ruim aandacht aan terugkoppeling en monitoring.
Een andere succesfactor is het zo scherp en helder mogelijk formuleren van doelgroep en communicatiedoelstellingen. Daarna volgen de kernthema's van de boodschap, de communicatie-activiteiten die nodig zijn, prioriteiten en een fasering.
Het opstellen van een communicatieplan is maatwerk, zo kan in het ene geval het accent liggen op de keuze van doelgroepen, in het andere geval op het aansprekend formuleren van de boodschap of het versterken van de terugkoppeling. In veel communicatieplannen is ook het verband tussen communicatie en planvormingsprocedure een punt van aandacht.
Op deze site vindt u een checklist waarmee u kunt nagaan welke aspecten voor uw communicatieplan het meest van belang zijn.

Adviezen:

WIJZER geeft ook adviezen, bijvoorbeeld over concepten voor communicatie-notities of -plannen, op strategische communicatiemomenten of aan de hand van producten of gebeurtenissen.Vervolg


.

Productie van communicatiemiddelen

Schriftelijke communicatiemiddelen zijn van oudsher de specialiteit van Wijzer. Van een heldere, aansprekende tekst tot een webtekst of een complete nieuwsbrief: Wijzer heeft het allemaal in de vingers.

Voorbeelden van teksten en producties van Wijzer

Daarnaast kan Wijzer u helpen bij de organisatie van bijeenkomsten, zoals inspraak-avonden of discussiebijeenkomsten, congressen en cursussen. Daarbij komen alle aspecten aan de orde: van werving tot en met enquête achteraf.

Enkele voorbeelden

WIJZER kan de complete productie verzorgen. Afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden kunt u ook kiezen voor één of meer onderdelen, bijvoorbeeld alleen het schrijven van een tekst of alleen de werving voor een bijeenkomst.


Vervolg© Copyright wijzer 2003
Terug naar begin van pagina