.
. WIJZER Adviesbureau is een onafhankelijk bureau, dat zich hoofdzakelijk richt op overheids- en non-profitorganisaties. Sinds de oprichting in 1985 is Wijzer gevestigd in Den Haag. Oprichter en directeur is Otto Cox.

Wijzer helpt u de effectiviteit van uw communicatie te vergroten.
Uitgangspunten bij ons werk zijn:


Wijzer biedt de volgende producten:


Vervolg


.

Effectieve interactie

Effectieve communicatie is tweezijdig: het gaat om praten én luisteren. Dat geldt zowel voor commerciële als niet-commerciële communicatie. Er moet sprake zijn van interactie met de klant of gebruiker, planvorming moet interactiever. Het streven is de moeite waard, de praktijk is vaak weerbarstig.

Wat is belangrijk:

  • Een scherp beeld van uw gesprekspartners, klanten of burgers
  • Een goed luistervermogen van uw organisatie
  • Een voortdurende monitoring en aanpassing van uw communicatie
  • Heldere doelen
  • Een goede keuze van concepten en interactievormen
Wijzer helpt u hierbij met gericht onderzoek en duidelijk advies. Kleinschalig waar dat kan, grootschalig waar dat moet. Want het gaat om het effect. Gesprekgroepen of diepte-interviews kunnen u vaak verder helpen dan aan kwantitatief opinie-onderzoek.

Geen lange zoektocht naar het perfecte plan, maar gerichte acties, evalueren en bijstellen. Dat is effectieve interactie.Vervolg


.

Een goed rapport is niet belangrijk

Natuurlijk leidt onderzoek van Wijzer Adviesbureau tot een goede en heldere rapportage. Maar dat is slechts de basis.
Het gaat er uiteindelijk om wat u met de resultaten kunt doen. Wijzer besteedt daarom veel aandacht aan de toepasbaarheid en doorwerking van de resultaten.

U merkt het verschil door:

  • Een toegespitste onderzoeksopzet en -vraagstelling.
  • Concrete aanbevelingen. Wijzer combineert onderzoekservaring met een brede kennis van communicatie en beleidsvorming, en levert daardoor zeer gerichte en concrete aanbevelingen.
  • De communicatie over het onderzoek. Bij de start, tussentijds en over de resultaten. En niet alleen aan u, maar waar nodig ook aan interne en externe stakeholders.
  • Doorwerking na afloop van het onderzoek. Wijzer denkt met u mee en levert indien gewenst ook managementsamenvattingen, presentaties, artikelen voor interne en externe bladen of bijdragen aan websites. Zonodig maken wij voor u een doorwerkingsplan.
En natuurlijk leveren we hierbij maatwerk. Voor een klein project is -meestal- geen publiciteitscircus nodig. Maar bijvoorbeeld wel een gerichte presentatie, door uzelf of door de onderzoeker.
En maatwerk betekent ook: afgestemd op uw budget.

Wist u overigens dat Wijzer ook onderzoek geeft gedaan naar de doorwerking van onderzoek?Vervolg


.

Grondige kennis van werkvelden

Effectieve communicatie vraagt een combinatie van deskundigheid op communicatief gebied met grondige kennis van het werkveld. Wijzer is communicatie-specialist op het terrein van:
ruimte en groen,
rivieren en waterbeheer,
milieu,
landbouw,
en infrastructuur
.
Veel opdrachten van Wijzer spelen op het snijpunt van deze werkvelden. Bijvoorbeeld mest en ammoniak, gebiedsgericht beleid, tracébepalingen of baggerberging.
Daarbij beschikt Wijzer vanzelfsprekend over kennis van plan- en besluitvormingsprocedures.

Maar de deskundigheid van Wijzer veel breder toepasbaar is, zo heeft Wijzer inmiddels een aanzienlijke deskundigheid opgebouwd over voorlichting over orgaan- en weefseldonatie.

© Copyright wijzer 2003

Vervolg


.
Otto Cox is de eigenaar/directeur van Wijzer Adviesbureau.
Hij studeerde cultuurtechniek aan de Landbouwuniversiteit Wageningen met als hoofdvak voorlichtingskunde.
Is enkele jaren werkzaam geweest bij de Provincie Zuid-Holland, met name bij inspraak- en cursusprojecten.
Startte in 1985 met WIJZER. Hij is specialist in communicatie over gebiedsgericht beleid, en bij (interactieve) planvorming. Gefascineerd door het onderwerp "luisteren door organisaties". Adviseert over communicatieprojecten en initieert en leidt communicatie-onderzoek.
Schreef diverse cursusmappen en artikelen in vakbladen als Agrarische Voorlichting, Tekstblad en Comma.


VervolgTerug naar begin