.

Wijzer en uw privacy

Veel internetgebruikers zijn bezorgd over hun privacy, zeker als ze gevraagd wordt informatie te versturen of een reactie te geven. En terecht.
Daarom vindt u hier onze privacy-regels.

  • Uw reacties gebruiken we in de eerste plaats om onze kennis verder te ontwikkelen en producten en diensten te verbeteren. Net zoals u de informatie van ons en anderen op deze site kunt gebruiken.

  • U hoeft naar aanleiding van uw reactie geen grote aantallen hardnekkige telefoontjes te verwachten. Het is wel denkbaar dat wij u naar aanleiding van uw reactie benaderen en een gerichte vraag stellen. U kunt overigens altijd bij uw reactie aangeven dat u verder contact niet op prijs stelt. Dat vinden wij jammer, maar zullen dat uiteraard respecteren.

  • Het is natuurlijk mogelijk dat u door ons ooit geschreven of gebeld wordt, bijvoorbeeld omdat u vermeld staat in een adresboek of publicatie. Of omdat u al klant bij ons bent.

  • Ervaringen en reacties die u doorgeeft kunnen gepubliceerd worden op deze site, bijvoorbeeld bij "Ervaringen". Wij kunnen uw reactie daarbij inkorten. Wij vermelden bij uw reactie uw naam en organisatie (geen adresgegevens). Als u geen vermelding van uw naam wenst, kunt u dat bij uw reactie aangeven.
    Ook als u wilt dat uw gehele reactie vertrouwelijk blijft zorgen wij daar voor.

  • Wij zullen uw informatie, naam of adresgegevens niet doorgeven of verkopen aan anderen, tenzij daartoe gedwongen door wettelijke verplichtingen.

  • Deze regels gelden voor de medewerkers van WIJZER Adviesbureau. Wij kunnen helaas geen garanties geven voor wat andere bezoekers van de site doen. Hoewel we ook hen aanraden zorgvuldig met de privacy om te gaan.
terug
terug

© Copyright wijzer 2000-03