.

Voorbeelden van evaluatie-onderzoek door WIJZER Adviesbureau

Naar portfolio Wijzer Adviesbureau

Caralijn
Energie-Actueel
Informatiecentrum Schoondijke
Behalve evaluaties van één project of communicatiemiddel vindt u informatie over meer fundamenteel onderzoek waarbij meerdere projecten zijn bekeken:
communicatie bij beleidsvorming
communicatie in samenwerking met intermediairen
communicatie bij waterbodemprojecten
doorwerking van gamma-onderzoek in het beleidCaralijn

Werkveld(en) gezondheidszorg
Onderzoeks-
vragen
Wat is het oordeel van bellers over de Caralijn, waarom belt men de lijn, waarom belt men de lijn niet, welke verbeteringen in de Caralijn of de publiciteit daaromheen zijn gewenst?
Methode telefonisch onderzoek onder bellers naar de Caralijn, schriftelijke enquête onder leden van het Astmafonds die de Caralijn niet beller, internet-enquête onder bezoekers website, analyse KPN-gegevens.
Aantal respondenten 150 bellers, 250 niet-bellers, 70 internetters
Opdrachtgever Nederlands Astma Fonds
Meer informatie Neem contact op

Energie-Actueel

Werkveld(en) tuinbouw, milieu
Onderzoeks-
vragen
Draagt de nieuwsbrief bij aan de doelstellingen, waardering door lezers, bijdrage aan profilering Novem, interne werkwijze, plaats in totale communicatie
Methode telefonisch onderzoek onder lezers, telefonische interviews met informanten, analyse adresbestand
Aantal respondenten 40 lezers, 19 informanten
OpdrachtgeverNovem Agro
Meer informatie Neem contact op

Informatiecentrum Schoondijke

Werkveld(en) landbouw
OpdrachtgeverInformatiecentrum Schoondijke
Onderzoeks-
vragen
Wie heeft het infocentrum bereikt, wat heeft het centrum bij deze mensen bereikt, verdere behoefte aan voorlichting en begeleiding bij doelgroepen
Methode telefonische interviews bezoekers en niet-bezoekers, schriftelijke enquete exposanten, diepte-interviews intermediairen
Aantal respondenten 228 bezoekers, 522 niet-bezoekers, 28 exposanten, 10 intermediairen
Meer informatie Neem contact op


Evaluatie van meerdere projecten

In onderstaande onderzoeken is aan de hand van evaluatie van verschillende projecten bijgedragen aan theorievorming en praktische aanbevelingen op het gebied van communicatie bij beleidsvorming en communicatie in samenwerking met intermediairen.

De omgeving serieus nemen

(Communicatie bij waterbodemprojecten)

Werkveld(en) waterbeheer
Opdrachtgever Rijkswaterstaat
Onderzoeks-
vragen
inventariseren ervaringen bij communicatie over projecten rond vervuilde waterbodems, komen tot concrete aanbevelingen voor communicatie rond dergelijke projecten.
Methode fase 1: inventariseren projecten, gesprekken met projectleiders en communicatiemedewerkers, fase 2: diepgaand bestuderen 4 cases
Bestelinformatie 'De omgeving serieus nemen' - Bouwdienst Rijkswaterstaat
Meer informatie Bekijk de demo-site van dit project

 

Doorwerking van gamma-onderzoek in het beleid

(Evaluatie van een onderzoeksprogramma van LNV)

Werkveld(en) landelijk gebied
Opdrachtgever Alterra (in opdracht van programmamanagement)
Onderzoeks-
vragen
wat is het effect van onderzoeken uit het onderzoeksprogramma op het beleid, met name van het Ministerie van LNV? Welke factoren dragen bij aan een groter of kleiner effect?
Methode literatuuronderzoek, gesprekken met onderzoekers en beleidsmedewerkers, bestuderen cases
Meer informatie Neem contact op

 

Kansen en Keuzes

(Communicatie in samenwerking met intermediairen)

Werkveld(en) algemeen
OpdrachtgeverRijksvoorlichtingsdienst/DTC (in opdracht van Voorlichtingsraad)
Onderzoeks-
vragen
handreikingen voor samenwerking met intermediairen, inventariseren bestaande literatuur en praktijkervaringen
Methode literatuuronderzoek, gesprekken met communicatiemedewerkers, bestuderen 8 cases
Bestelinformatie'Kansen en Keuzes' VoRa 070-3564523
Meer informatie Een selectie uit de rapportagevervolg

.

Investeren in communicatie

(Communicatie bij beleidsvorming)

Werkveld(en) landbouw, algemeen
OpdrachtgeverIKC NBLF (in opdracht van Ministerie van LNV)
Onderzoeks-
vragen
Formuleren aandachtspunten die sturing kunnen geven aan keuze van werkwijzen bij interactieve communicatie
Methode Evaluatie van 3 beleidstrajecten a.d.h.v. stukken en diepte-interviews met diverse betrokkenen.
Bestelinformatie'Investeren in communicatie', werkdocument IKC Natuurbeheer nr. 66, Wageningen 1994
Meer informatie een selectie uit de rapportage


Naar portfolio Wijzer Adviesbureau

---


vervolg

vervolg