balk balk balk
.

Checklist evaluatie-onderzoek

Met behulp van deze checklist kunt u voor uzelf op een rijtje zetten wat een evaluatie-onderzoek voor uw project zou kunnen opleveren en wat voor methoden geschikt zijn. Dit kunt u vervolgens als basis gebruiken voor een interne of externe briefing.
U kunt deze lijst op verschillende manieren gebruiken: on-line, op papier of als bestand.
NIEUW:U kunt ook -vrijblijvend- een second opinion krijgen over uw briefing. Onderaan het formulier vindt u meer informatie.

vulin
privacy
vervolg


  Doel evaluatie

  (kruis één of meer van onderstaande evaluatiedoelen aan)

 1. Evaluatiedoel: Verantwoorden bestede middelen
  is voldoende bijgedragen aan vooraf afgesproken doel?
  zijn afgesproken communicatiemiddelen gerealiseerd?
  had het efficiënter gekund?
  anders:
  Vervolg
 2. Evaluatiedoel: Bijsturen lopende activiteiten/ lopende campagne


  Vervolg

 3. Evaluatiedoel: Input voor volgende activiteiten
  voor dit onderwerp en deze doelgroep
  voor deze doelgroep maar ander onderwerp
  voor dit onderwerp maar andere doelgroep
  andere activiteiten van eigen organisatie
  samenwerking met anderen

  Vervolg
 4. Evaluatiedoel: Ontwikkeling communicatiekennis/ontwikkeling van communicatiemedewerkers


 5. Evaluatiedoel: Profileren of evalueren van de eigen organisatie


  Vervolg
 6. Evaluatiedoel: Specifieke redenen:
  oordeel over nieuwe methode of nieuw medium
  oordeel over bepaald aspect, bijvoorbeeld samenwerking met intermediairen
  anders:

  Vervolg

  Belang bij evaluatie

 7. Wie hebben er belang bij de evaluatie?


 8. Wie hebben er juist geen belang bij de evaluatie?


  Vervolg

  Gegevens campagne

 9. Wanneer loopt de campagne:
  van

  tot
 10. Wanneer moet evaluatie plaatsvinden: in
  en/of in
  Vervolg

 11. Doelgroep(en) van campagne of project


 12. Moet het accent bij evaluatie op bepaalde (delen van) groepen liggen?


  Vervolg

 13. Communicatiedoelstellingen van campagne of project


  Vervolg

 14. Aanpak van evaluatie

  Voorkeur voor soort methode:
  productevaluatie . procesevaluatie
  beschrijvend . beoordelend
  statisch . dynamisch
  continue . incidenteel
  kwantitatief . kwalitatief
  eenvoudig . complex
  gericht op doelgroep . media . intermediairen . organisatie .

  Vervolg

 15. Wie moeten bij evaluatie betrokken worden? 16. Wie kan gegevens leveren?


  Vervolg

 17. Wie is de trekker van het project?

 18. Is al een bespreking van de resultaten gepland?
  Ja . Nee
  Vervolg


Alles ingevuld?

Geef mij -vrijblijvend en gratis- een second opinion over deze briefing.
Stuur mij een vrijblijvende offerte voor dit onderzoek.
Neem zonodig contact met mij op voor aanvullende gegevens.
Naam:
Organisatie:
Email:
Telefoon:

. privacy

. Meer weten over wat WIJZER voor u kan doen?

Voorbeelden van evaluaties bekijken

Bel: 070-3643044

Email:

---


vervolg

vervolg