.

Bronnen

Boeken:


Basisboek voorlichtingskunde, N. Röling e.a., 2e druk, Boom Meppel 1994, Hoofdstukken 15 en 16

Trackingonderzoek bij Postbus 51 campagnes, O. Scholten, Comma nr. 6, juli 1999


Tips en valkuilen verzamelen?


© Copyright wijzer 2000
---


vervolg