.

Pretesten door WIJZER

Ruime ervaring: WIJZER Adviesbureau heeft tientallen testen uitgevoerd, vooral van schriftelijk materiaal (folders, nieuwsbrieven, advertenties en ander materiaal). In het opdrachtenoverzicht vindt u een aantal voorbeelden. In de testen komen naast de teksten ook vormgeving, illustraties, logo's, motto's en dergelijke aan de orde.

Concrete aanbevelingen: een pretest door WIJZER levert altijd concrete aanwijzingen op voor het verbeteren van teksten, beeld en vormgeving. WIJZER combineert ervaring in pretesten met ervaring bij het schrijven van teksten en produceren van materiaal. Die ervaring staat garant voor praktisch bruikbare, zij het soms ingrijpende, voorstellen voor verbetering.

Controleerbaar: WIJZER houdt in de rapportages een strikte scheiding aan tussen onderzoeksresultaten (conclusies) en aanbevelingen, zodat het voor de opdrachtgever controleerbaar is op grond waarvan aanbevelingen worden gedaan.

Heldere en scherpe onderzoeksvraag: WIJZER helpt u desgewenst bij het formuleren van de onderzoeksvragen een en daarbij passende onderzoeksopzet.

Snel en flexibel werken, een voorwaarde voor dit type onderzoek, is uiteraard gegarandeerd.vervolg

.

Meer weten over wat WIJZER voor u kan doen?

Voorbeelden van pretesten door Wijzer

Bel: 070-3643044

Stuur een email


---


Overzicht pretesten - Waarom pretesten - Voorbeelden resultaten - Methoden - Pretesten stap voor stap - Vragen en antwoorden - Bronnen - Wijzer en pretesten

© Copyright wijzer 2000
---


vervolg

vervolg