.

Meer informatie over pretesten

Boeken over pretesten:

De tekst getest, Ben Vroom, Van Gorcum 1994 ISBN 90-232-2895-2 Een handzaam en praktisch boekje over het testen van schriftelijk materiaal. Gaat met name in op de plus-min methode en het gerichte vraaggesprek. Bevat een stappenplan en veel praktische informatie. Gaat niet in op vormgevingsaspecten.

Beter ten halve gekeerd..., G. Massaro en W. Verhoeven, NCB, 1992
Pretesten van voorlichtingsmaterialen voor migranten. Gaat in op specifieke aspecten van pretesten voor deze specifieke groep. Ook hoofdstukken over het testen van vertalingen, tekeningen, audiobandjes en methoden van kleinschalige, goedkope pretesten.

Tussen vraag en antwoord, H. van der Zee, Boom, Meppel, 1983 Algemene. leesbaar gespreven handleiding over sociaal wetenschappelijk onderzoek. Voor pretesten vooral interessant zijn de hoofdstukken over het formuleren van vragen.

Pretesten van schriftelijk voorlichtingsmateriaal, een handleiding voor de praktijk, H.W. Kanters en L. Wieberdink, Van Gorcum, Assen 1991. Een praktische handleiding, met name gericht op gezondheidsvoorlichting en -opvoeding.

Het pretesten van brochures. Een beschrijving en beoordeling van veertien methodes. M.D.T. de Jong en P.J. Schellekens, Universiteit Twenthe, 1993. Wetenschappelijk overzicht van een groot aantal methodes.

Vervolg

vervolg

.

Internet

Over het testen van websites:

Het testen van websites is minstens zo belangrijk als het testen van tv-spots of brochures. En van de bekendste deskundigen op dit gebied is de Amerikaan Jacob Nielsen.

Een Nederlandse website met veel informatie over het testen van websites is die van Ben Vroom.

Ben Vroom schreef ook een boekje over gebruiksvriendelijkheid van websites: Checklist voor goede websites(Uitgeverij Kluwer, serie Communicatie Memo. ISBN: 90 140 87 691).

Onderzoek Denemarken

Op de site van usability-goeroe Nielsen staat een verslag van een Deens onderzoek waarbij studenten usabilitytesten uitvoerden voor 9 sites.
De studenten kregen eerst 15 uur les over methodologie, en hadden vervolgens 39 uur nodig per site. Volgens Nielsen kan een ervaren tester het dan in twee dagen: "With experience it is possible to conduct much more rapid user tests of a site. Good test tasks can be written in one or two hours, recruiting can be outsourced to a focus group company (at a cost of less than $1,000 for five users), the actual test can be done in a day, and the results can be analyzed in a few hours. If you are a member of the design team, then there is no reason to write an extensive report which nobody will read, so reporting can be done in a one-hour meeting supplemented by a summary that takes 2-3hours to write. In total, a discount usability study takes only two work days once you know what you are doing."

Usability volgens Nielsen

Nielsen operationaliseert de usability als volgt:

  • uitvoeringstijd (sec): tijd die gebruikers nodig hadden voor voorgelegde taken; fouten (%): percentage foute antwoorden op voorgelegde vragen waar een goed of fout antwoord op mogelijk was;
  • herinnering: enerzijds herkenning (-100% - 100%, percentage goede antwoorden op vijf meerkeuzevragen na bekijken site), anderzijds reproduceerbaarheid (-100% - 100%, percentage spontaan herinnerde toeristische attracties);
  • inzicht in structuur site (sec): tijd die respondenten nodig hadden om een sitemap te tekenen;
  • waardering van de respondent (combinatie van kwaliteit, gebruiksgemak, aantrekkelijkheid en effect op de gebruiker)


vervolg

vervolg
.


.

© Copyright wijzer 2003Overzicht pretesten - Waarom pretesten - Voorbeelden resultaten - Methoden - Pretesten stap voor stap - Vragen en antwoorden - Bronnen - Wijzer en pretesten
---