. Belevingswaardenonderzoek door WIJZER

Wijzer is een van de meest ervaren bureau's in Nederland op het gebied van belevingswaardenonderzoek. Wijzer heeft uitgebreide ervaring met omgevingsanalyses en verkennende onderzoeken. Ook op het gebied van toetsend onderzoek beschikt Wijzer over de nodige ervaring. Wijzer biedt u:

  • resultaatgerichtheid: bruikbare, op uw project afgestemde resultaten;
  • brede en grondige analyse: de analyse is het meest specialistische onderdeel van dit type onderzoek;
  • zorgvuldige werkwijze: Wijzer beschikt onder andere over zeer uitgebreide interview-ervaring;
  • inhoudelijke deskundigheid: Wijzer is zeer goed thuis op het terrein van ruimtelijke ordening, waterbeheer, infrastructuur, landbouw en milieu;
  • conclusies en aanbevelingen voor planproces en communicatie: een belevingswaardenonderzoek levert in de regel een belangrijke bijdrage aan draagvlak. Het onderzoek levert ook aanbevelingen op voor communicatie-activiteiten, boodschap en inrichting van het planproces;
  • meer dan papier: een goed onderzoeksrappport is belangrijk, maar voor een goede doorwerking van de resultaten is meer nodig, bijvoorbeeld presentaties, samenvattingen, artikelen of een bijdrage aan uw website. In onderling overleg maken we hierover afspraken.

vervolg

.
U kunt de ervaring van Wijzer inzetten voor het laten uitvoeren van een belevingswaardenonderzoek of van één of meer onderdelen. U kunt Wijzer ook inschakelen voor het begeleiden van een onderzoek, vanaf het opstellen van een onderzoeksvoorstel, offertevergelijking tot en met de implementatie van de resultaten.

Ook is het mogelijk om een kort, gericht advies te vragen over belevingswaardenonderzoek of een specifiek aspect daarvan.

Hieronder vindt u een overzicht van belevingswaardenonderzoeken die Wijzer heeft uitgevoerd.

knop1 projecten: omgevingsanalyse
knop1projecten: verkennend onderzoek
knop1 projecten: toetsend onderzoek


U kunt natuurlijk ook direct contact opnemen met Wijzer. Een vrijblijvend, oriënterend gesprek is altijd mogelijk.

U kunt bellen (070 3643044), mailen (wijzer@xs4all.nl), of gebruikmaken van het antwoordformulier op deze site.

Of u kunt de checklist belevingswaardenonderzoek invullen en deze voor een second opinion opsturen.
vervolg


Mijn vraag:


Vervolg

Naam:

Email:

Telefoon (eventueel):


Wat gebeurt er met mijn reactie?
vermeld mijn reactie op de site
vermeld mijn reactie niet, neem contact met mij op
vermeld mijn reactie niet en neem geen contact op

. privacyvervolg

---