.

Voorbeelden van actorenanalyses door WIJZER Adviesbureau

Naar portfolio Wijzer Adviesbureau

 

Provinciale weg N340 Zwolle-Ommen


Werkveld(en)

verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening
Opdrachtgever
Provincie Overijssel
Type ingreep
Reconstructie weg in kader van Startprogramma Duurzaam Veilig
Meer informatie

 

Prinses Beatrixsluis, Nieuwegein


Werkveld(en)

natte infrastrcutuur
Opdrachtgever Rijkswaterstaat, Bouwdienst (in opdracht van Dir. Utrecht)
Type ingreep Uitbreiding van sluizencomplex in hoofdvaarverbinding
Meer informatie Vraag het ons

 

Project Mainportontwikkeling Rotterdam


Werkveld(en)

verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening
Opdrachtgever Rijkswaterstaat, Bouwdienst (in opdracht van Project Mainportontwikkeling Rotterdam)
Type ingreep Aanleg/ uitbreiding/ functiewijziging van haventerreinen in West-Brabant en Zeeland
Meer informatie Vraag het ons

Veren Bergsche Maas


Werkveld(en)

verkeer en vervoer
Opdrachtgever Rijkswaterstaat, Dir. Noord-Brabant
Type ingreep Aanpassing bediening drie veerverbindingen
Meer informatie Vraag het ons

RW 13/16 Terbregseplein-Kleinpolderplein


Werkveld(en)

verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening
OpdrachtgeverRijkswaterstaat, Bouwdienst (in opdracht van Rijkswaterstaat, Dir. Zuid-Holland)
Type ingreepVerbreding en/of verlegging snelweg
Meer informatie Vraag het ons

Zoute Baggerspecieproblematiek Noord-Holland


Werkveld(en)

gebiedsgericht beleid, milieu
Opdrachtgever Rijkswaterstaat, Bouwdienst (in opdracht van Rijkswaterstaat, Dir. Noord-Holland)
Type ingreepAanleg depot voor opslag en verwerking zwaar vervuilde baggerspecie
Meer informatie Vraag het ons

RW2 Passage Maastricht


Werkveld(en)

verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening
OpdrachtgeverRijkswaterstaat, Bouwdienst (in opdracht van Rijkswaterstaat, Dir. Limburg)
Type ingreepAanpassing of omleiding snelwegtracé
Meer informatie Vraag het ons


vervolg
.

Tangenten Eindhoven


Werkveld(en)

verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening
Opdrachtgever Rijkswaterstaat, Bouwdienst (in opdracht van Rijkswaterstaat, Dir. Noord-Brabant)
Type ingreep Aanpassing bestaande snelweg en/of aanleg nieuwe snelweg
Meer informatie Vraag het ons


Naar portfolio Wijzer Adviesbureau

---


vervolg