.

Bronnen: boeken en sitesDe omgevingsanalyse: instrumenten om de interne, externe en politieke arena te leren kennen. Serie procesmanagement, uitgave van het Pegasus-programma van het ministerie van VROM. Den Haag, 1999.
Bestellen: Projectbureau Pegasus, tel. (070) 3393449

De brochure is bedoeld voor projectleiders en -medewerkers die op het punt staan een beleidsproces te organiseren. De omgevingsanalyse wordt gepresenteerd in 6 onderdelen:

  • Factorenanalyse (inventariseren probleemveld)
  • Actoren-analyse
  • Krachtenveldanalyse (identiciceren macht en posities)
  • Relatie-analyse (netwerken en coalities)
  • Argumentatie-analyse (stand van het debat)
  • Risico-analyse
Bij de actoren-analyse gaat het volgens de brochure vooral om de vraag: "welke partijen moet ik wanneer bij het proces betrekken?" Het gaat er niet om zoveel mogelijk partijen om tafel te krijgen, maar om het inventariseren van de belangrijkste partijen. Helaas laat de brochure nogal in het midden hoe deze selectie moet plaatsvinden. Het lijstje in de brochure biedt slechts beperkt houvast. De blik is nog teveel vanuit instituties, zoals de brochure overigens zelf ook constateert.
Nuttig zijn een aantal hulpmiddelen en schema's om rollen, belangen en krachten in beeld te brengen.


Internetsites waarin omgevingsanalyse aan de orde komt hebben we nog niet gevonden.
Wie heeft een tip?
Vervolg


vervolg