balk balk balk
.

Checklist actorenanalyse

Met behulp van deze checklist kunt u voor uzelf op een rijtje zetten wat voor resultaten een actorenanalyse voor uw project zou kunnen opleveren. Dit kunt u vervolgens als basis gebruiken voor een interne of externe briefing.
U kunt deze lijst op verschillende manieren gebruiken: on-line, op papier of als bestand.
NIEUW:U kunt ook -vrijblijvend- een second opinion krijgen over uw briefing. Onderaan het formulier vindt u meer informatie.

vulin
privacy
vervolg


  Omschrijving project of ingreep

 1. Globale omschrijving van project/ingreep:


  Vervolg
 2. Doel (globaal) van project of ingreep:


  Vervolg

 3. Aanleiding van project of ingreep (beknopt):


  Vervolg

  © Copyright wijzer 2000
 4. Omschrijving gebied waarin ingreep plaatsvindt (indien geografisch af te bakenen; zo nauwkeurig mogelijk, bij voorkeur ook aangeven in welke gemeenten)


  Vervolg

  Doel actorenanalyse

 5. Welke belangen en/of functies moeten in elk geval aan de orde komen?


  Vervolg

 6. Waarvoor worden resultaten gebruikt?

  planvorming (bijvoorbeeld beslissing over wijze van betrekken actoren en/of vormgeving planproces)
  communicatieplan (communicatie-strategie, concrete communicatie-activiteiten als nieuwsbrief bijeenkomsten of gebruikerspanels)
  verder onderzoek (bijvoorbeeld belevingswaardenonderzoek, doelgroeponderzoek, ander onderzoek)
  Vervolg

  Gewenste onderzoeksresultaten:

  Kruis één of meer onderdelen aan:
 7. Informatie per actor:
  Belang t.o.v. project/ingreep
  Aanwezige kennis over project/ingreep
  (voorlopig) standpunt t.a.v. project/ingreep
  Wil op de hoogte blijven
  Wil actieve rol spelen (bijvoorbeeld meebeslissen/deelname aan klankbordgroep/gebruikerspanel/anders)
  Specifieke wensen t.a.v. informatievoorziening
  Algemeen doel organisatie
  Omvang en structuur van organisatie
  Activiteiten organisatie
  Relatie met andere actoren
  Adresgegevens
  Contact/sleutelpersonen Vervolg

  Anders, namelijk:


  Vervolg gewenste onderzoeksresultaten:

 8. Omschrijving maatschappelijke problematiek
 9. Overzicht huidige/toekomstige gebruiksfuncties
 10. Gedetailleerde beschrijving functies (alle functies/specifieke functies/deelgebieden)Vervolg


 11. Globale inhoud plannen van actoren die relevant zijn voor het gebied/project/ingreep (doel, status, inhoud, betrokken partijen etc)
 12. Relatie met verwante projecten
 13. Voorstellen voor betrekken actoren
 14. Voorstellen voor vormgeving planproces
 15. Voorstellen voor communicatie
 16. Voorstellen voor verder onderzoek Vervolg
 17. Andere onderzoeksresultaten, namelijk:
  Verdere aandachtspunten:

 18. Welke organisaties/belangen dienen niet bij de analyse te worden betrokken (bijvoorbeeld omdat ze initiatiefnemer zijn, al intensief bij het project betrokken, of omdat er zeer grote gevoeligheden liggen). Voorbeelden:
  Initiatiefnemers:
  Overheden:
  Bestuur:
  (Lokale) politieke partijen:
  Media:
  Anders:

  © Copyright wijzer 2000

 19. Globale gewenste doorlooptijd:
 20. Indicatie aantal te inventariseren actoren:VervolgAlles ingevuld?


Geef mij -vrijblijvend en gratis- een second opinion over deze briefing.
Stuur mij een vrijblijvende offerte voor dit onderzoek.
Neem zonodig contact met mij op voor aanvullende gegevens.
Naam:
Organisatie:
Email:
Telefoon:

. privacy

. Meer weten over wat WIJZER voor u kan doen?

Bel: 070-3643044

Fax: 070-3924952

Email: wijzer@euronet.nl


---


vervolg

vervolg