.

Zelf doen of uitbesteden:

Redenen om een actorenanalyse zelf te doen:
 • Aanwezige kennis over project en projectomgeving binnen organisatie of projectteam
 • Grotere interne betrokkenheid, waardoor resultaten mogelijk beter worden benut
 • Kosten

Redenen om een actorenanalyse extern te laten uitvoeren:
 • Brede blik van een deskundig buitenstaander voorkomt blinde vlekken
 • Beslag op interne capaciteit en menskracht
 • Snelheid en flexibiliteit van werken
 • Sommige actoren praten openhartiger dan als ze met een overheidsvertegenwoordiger praten
 • Vermijden van voortijdige inhoudelijke discussies en verkeerde verwachtingen bij actoren

© Copyright wijzer 2000-2003
vervolg

.

Actorenanalyses door WIJZER Adviesbureau


Kenmerkend zijn:
 • Grondige en brede analyse
  Een voorbeeld: wijkverenigingen. Sommige wijkverenigingen doen aan belangenbehartiging, bijvoorbeeld op het gebied van verkeer, leefbaarheid of ruimtelijke ordening. Andere wijkverenigingen organiseren uitsluitend de jaarlijkse feestweek. Een actorenanalyse van WIJZER levert u desgewenst een overzicht (met naam en toenaam) van de verenigingen die voor uw project relevant zijn.
 • Inhoudelijke deskundigheid op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, landbouw en infrastructuur.
 • Combinatie van informatiebronnen: WIJZER heeft grote ervaring in het efficiënt benutten van diverse informatiebronnen, zoals adresboeken, kaartanalyse, telefonische interviews en internet .
 • Maatwerk: belangenanalyse, omgevingsanalyse of actorenanalyse: een actorenanalyse van WIJZER is afgestemd op uw behoefte aan informatie.
 • Gevoeligheden: vanuit haar ervaring kan WIJZER goed omgaan met materie die bij bepaalde actoren gevoelig ligt.
 • Snel en flexibel. De doorlooptijd van een actorenanalyse ligt tussen enkele weken en enkele maanden.vervolg

vervolg
.

Meer weten over wat WIJZER voor u kan doen?

Voorbeelden van omgevingsanalyses door Wijzer

Bel: 070-3643044

Stuur een email


---