.

Een goede omgevings- of actorenanalyse is een onmisbaar onderdeel van een plan- of beleidsvormingsprocedure. Op deze pagina's vindt u informatie over:

 1. Soorten actorenanalyses
 2. Bijdrage aan plan- en beleidsvorming
 3. Zelf doen of uitbesteden
 4. Actorenanalyses door WIJZER
 5. Checklist actorenanalyse
 6. Voorbeelden


vervolg
. Actorenanalyses zijn er in soorten en maten.
Onderstaand overzicht geeft een indruk van de verschillende mogelijkheden:

. Globale belangen -analyse Omgevings -analyseActoren -analyse
Identificeren belangen en betrokkenenxxx
Rol t.a.v. plan of project (beslisser, gebruiker, financier etc)x.x
Overzicht van functies van een gebied.x.
Inhoud relevante plannen/beleid van actoren.x (x)
Detailinformatie over actoren (voorkennis over project, standpunt, bereidheid tot medewerking, adres)..x
Namen contact- en sleutelpersonen(x).x
Relaties tussen actoren onderling..xActorenanalyses (ook wel omgevings- of belangenanalyse genoemd) zijn een instrument bij plan- en beleidsvorming, met name bij projecten waar sprake is van een groot aantal betrokkenen en bij interactieve beleidsvorming. Een goede actorenanalyse levert een bijdrage aan heldere beslissingen over:
 • betrokkenheid bij het planproces: welke actoren worden wanneer en op welke wijze betrokken (bijvoorbeeld meebeslissen, meedenken of meepraten, informeren, raadplegen)
 • communicatie: welke informatie leveren of krijgen actoren, in welke fase, is er een- of tweezijdige communicatie, welke vorm heeft een dialoog, welke instrumenten worden gebruikt etc.
 • verdere onderzoeken: is er voor bepaalde onderdelen bijvoorbeeld een doelgroep-, leefbaarheids- of belevingswaardenonderzoek nodig, bij welke actoren, hoe zijn deze in te schakelen etc?


vervolg

vervolg
.

Een goede actorenanalyse:

 • vindt plaats in het begin van de planvormingsprocedure, of aan het begin van een nieuwe fase in de planvorming;
 • geeft een overzicht van alle relevante belangen, zowel belangen die al behartigd worden door een organisatie als belangen waarbij dat (nog) niet het geval is;
 • geeft een goed beeld van organisatievorm en sleutelpersonen. De tijd is voorbij dat het voldoende was om uitsluitend te overleggen met koepelorganisaties als VNG of VNO-NCW.

Met behulp van de Checklist kunt u voor uzelf op een rijtje zetten wat voor resultaten een actorenanalyse voor uw project zou kunnen opleveren.


© Copyright wijzer 2000-2003

Overzicht actorenanalyse - Basis voor planvorming - Zelf doen? - Actorenanalyses door WIJZER - Checklist
---


vervolg

vervolg