.

Bronnen: boeken en sitesKwalitatief onderzoek:
Methodisch overzicht van kwalitatief sociaal-wetenschappelijk onderzoek.
Het boek gaat in op probleemstelling en onderzoeksopzet, verschillende methoden om gegevens te verzamelen (waaronder observatie en interviews), analyse en rapportage.
Ilja Maso, Boom, Meppel/Amsterdam 1987

Basisboek kwalitatief onderzoek:
Uitgebreider boek dan het voorgaande. Veel praktische informatie.
D.B. Baarda e.a, Stenfert Kroese, Houten, 1997

Oog voor de doelgroep:
Boek over marketing voor non-profit organisaties. De hoofdstukken 9 tot en met 15 gaan in op allerlei aspecten van marketing onderzoek. Ook communicatie-onderzoek, imago-onderzoek en effect-onderzoek komen aan de orde.
Bevat een zeer globale checklist onderzoek.
Janny de Boer, Bohn Stafleu van Loghum, Houten, 1996

Bereiksonderzoek:
Overzicht van meest kwantitatieve methoden waarmee het bereik van (massa)media wordt gemeten. Gericht op mediakeuze en mediaplanning.
Zeer geschikt voor het beoordelen van de waarde van media- en bereiksonderzoeken zoals die bijvoorbeeld door tijdschriftuitgevers worden aangeboden.
A.K. den Boon, P.W. van Niekerk, Stenfert Kroese, Leiden/Antwerpen, 1992.

Communicatie-onderzoek:
Overzicht van de uiteenlopende methoden van communicatie-onderzoek.
M. Hogendoorn, Coutinho 1998vervolg

. Internetsites waarin doelgroepanalyse aan de orde komt hebben we nog niet gevonden.
Wie heeft een tip?vervolg

vervolg