.

WIJZER en doelgroeponderzoek

WIJZER heeft een zeer ruime ervaring met verschillende typen kwalitatief doelgroeponderzoek. Daarnaast heeft WIJZER ervaring met kwantitatief onderzoek. In veel projecten maakt Wijzer gebruik van een combinatie van methoden.

WIJZER levert de opdrachtgever optimaal resultaat door:

  • expertise bij formuleren onderzoeksvraag en keuze methoden
  • concrete aanbevelingen voor communicatieplannen of -beleid op basis van de onderzoeksresultaten
  • zorgvuldige samenstelling onderzoeksgroep (geen vaste standaardgroep respondenten)
  • mogelijkheden voor fasering
  • op tijd en binnen het budget
  • zorgvuldige en bruikbare rapportage (kan indien gewenst dienen als startpunt of aanvulling op een eigen gegevensbestand).

Voorbeelden van WIJZER-onderzoeken:

Combinatie van methoden:
Diepte-interviews Groepsdiscussies Kwantitatief: vervolg

vervolg


vervolg