balk balk balk
.

Checklist doelgroeponderzoek

Met behulp van deze lijst krijgt u meer inzicht in uw onderzoeksvraag. Met de ingevulde lijst kunt u nagaan of het onderzoek de beslissingen die u wilt gaan nemen voldoende ondersteunt. In volgende stappen kunt u het onderzoek verder uitwerken.
U kunt deze lijst op verschillende manieren gebruiken: on-line, op papier of als bestand.
vulin

privacy

vervolg


Overzicht doelgroepen:


 1. Is duidelijk welke doelgroepen van belang zijn?
  Ja Nee
 2. Is duidelijk hoe homogeen de doelgroepen zijn en wat de relevante verschillen zijn?
  Ja Nee
 3. Moeten er beslissingen worden genomen over prioriteitsstelling of segmentatie van doelgroepen?
  Ja Nee

  © Copyright wijzer 2000
  Vervolg 4. Wat weet u over de kennis van de doelgroepen en is het nodig hier meer van te weten?
  Kennis t.a.v.:
  probleem: Alle doelgroepen Sommige groepen Nee
  beleid/plan: Alle doelgroepen Sommige groepen Nee
  product: Alle doelgroepen Sommige groepen Nee
  organisatie: Alle doelgroepen Sommige groepen Nee
  Toelichting:

  Vervolg


 5. Wat weet u over de houding van de doelgroep en is het nodig hier meer van te weten?
  Houding t.a.v.:
  probleem: Alle doelgroepen Sommige groepen Nee
  beleid/plan: Alle doelgroepen Sommige groepen Nee
  product: Alle doelgroepen Sommige groepen Nee
  organisatie: Alle doelgroepen Sommige groepen Nee
  Toelichting:

  Vervolg


 6. Wat weet u over de informatiebehoefte van de doelgroep en is het nodig hier meer van te weten?
  Informatie t.a.v.:
  probleem: Alle doelgroepen Sommige groepen Nee
  beleid/plan: Alle doelgroepen Sommige groepen Nee
  product: Alle doelgroepen Sommige groepen Nee
  organisatie: Alle doelgroepen Sommige groepen Nee
  Toelichting:

  Vervolg  De volgende vragen bij voorkeur per doelgroep beantwoorden:

 7. Weet u welke argumenten de doelgroep aanspreken en welke juist weerstanden oproepen?
  Ja Nee
  Toelichting:


 8. Weet u welke informatiekanalen voor dit onderwerp en deze doelgroep van belang zijn?
  Ja Nee
  Vervolg


 9. Heeft u een beeld van het huidig gedrag van de doelgroep?
  Ja Nee
 10. Heeft u een beeld van het gewenst gedrag van de doelgroep?
  Ja Nee

  © Copyright wijzer 2000
 11. Weet u welke factoren van invloed zijn op dit gedrag?
  Ja Nee
  Toelichting:

  Vervolg

 12. Weet u welk deel van de doelgroep de gewenste kennis/houding/gedrag vertonen?
  Ja Nee

 13. Weet u welke media/informatiekanalen geloofwaardig zijn in de ogen van de doelgroep?
  Ja Nee
  Toelichting:

  Vervolg

Alles ingevuld?


Geef mij vrijblijvend een second opinion naar aanleiding van deze ingevulde checklist
Stuur mij een vrijblijvende offerte voor een communicatieplan.
Neem zonodig contact met mij op voor aanvullende gegevens.
Naam:
Organisatie:
Email:
Telefoon:

. privacy

. Meer weten over wat WIJZER voor u kan doen?

Bekijk voorbeelden van onderzoeken door Wijzer

Bel: 070-3643044

Email:

---vervolg

vervolg