.

Bronnen: boeken en sitesBasisboek Voorlichtingskunde:
hoofdstuk 4 gaat in op een planmatige aanpak van voorlichting. Hierbij wordt aandacht besteed aan de plaats van het voorlichtingsplan binnen het beleid als geheel, het totale voorlichtingsprogramma, plannen per voorlichtingsactiviteit en evalueren van het effect. De werkwijze is sterk gericht op het beïnvloeden van gedrag.
N.G. Röling e.a., Uitgave Boom, Meppel 1994.

De wereld van Postbus 51
geeft geen handleiding voor het opstellen van een communicatieplan, maar wel voorbeelden van verschillende overheidscampagnes die inzicht in communicatieplannen geven.
A.D. de Roon en R. Middel (red),Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1993

De eigenwijze ontvanger
geeft een leesbaar en beknopt beeld van de veranderende omgeving waarin communicatie plaatsvindt en van de gevolgen hiervan voor communicatiestrategieën. Aan de orde komen onder meer zend- en bronstrategie, imagobeheer, impressiemanagement en het belang van interne communicatie.
Tom Pauka (red), uitgave adviesbureau's B.A.R.T., De Beuk en Consonant.

Public Relations, interne en externe communicatie voor organisatie en beleid
geeft in hoofdstuk 7 een integraal model voor toepassing van public relations, dat bestaat uit: plaatsbepaling van de organisatie, het formuleren van pr-doelen, organiseren van de pr, uitvoering en evaluatie.
Hugo A. de Roode, Kluwer, 1988.

Internetsites waarin het opstellen van communicatieplannen aan de orde komen:
Wie heeft een tip?
Vervolgvervolg


© Copyright wijzer 2000