balk balk balk
.

Checklist communicatieplan

Deze checklist is bedoeld om scherper zicht te krijgen op de vraag welke aspecten voor uw communicatieplan het meeste aandacht zullen vragen.

vulin

privacyvervolg


  Stap 1: strategie

  (kruis bij de volgende vragen ja of nee aan)

 1. Weet ik voldoende precies op welke doelgroepen het plan (of de campagne) is gericht?
  Ja Nee
 2. Is van alle doelgroepen voldoende informatie beschikbaar?
  Ja Nee
  © Copyright wijzer 2000
 3. Is duidelijk bij welke doelgroepen de prioriteit ligt?
  Ja Nee
 4. Is er een scherp geformuleerde algemene doelstelling van het plan of de campagne?
  Ja Nee
  Vervolg

 5. Zijn er concrete, toetsbare en in termen van de ontvanger geformuleerde (sub)doelstellingen?
  Ja Nee
 6. Is er al een helder geformuleerde algemene boodschap?
  Ja Nee
 7. Is de boodschap toegespitst op de verschillende doelgroepen en zijn zonodig verschillende uitwerkingen gemaakt?
  Ja Nee
  Vervolg

  Stap 2: werkplan


 8. Is de keuze voor communicatiemiddelen en -media al gemaakt?
  Ja Nee
 9. Sluit de keuze voor communicatiemiddelen en -media aan bij doelgroep en doelstelling?
  Ja Nee
 10. Is er een planning gemaakt van inzet van middelen?
  Ja Nee
 11. Sluit de planning aan op de doelstellingen?
  Ja Nee
  Vervolg

 12. Zijn er afspraken gemaakt over monitoring en evaluatie?
  Ja Nee
 13. Zijn de afspraken over organisatie en taakverdeling intern voldoende helder?
  Ja Nee
 14. Zijn er concrete afspraken over taakverdeling met externe partijen, zoals intermediairen?
  Ja Nee
 15. Is duidelijk hoeveel financiële en personele middelen beschikbaar zijn?
  Ja Nee
  © Copyright wijzer 2000
 16. Zijn de financieële en personele middelen voldoende om de doelstellingen te bereiken?
  Ja Nee
Vervolg

Alles ingevuld?

De vragen waarop u met "nee" heeft geantwoord zijn de punten waarop bij het opstellen van het communicatieplan het accent moet liggen.
Normaal gesproken moeten eerst de vragen in stap 1 (strategie) aan de orde komen, daarna die in stap 2 (werkplan).
Voor een complete briefing is het verstandig om de informatie over de vragen die u met "ja" heeft beantwoord kort op papier te zetten, eventueel met verwijzing naar andere bronnen (bijvoorbeeld doelgroeponderzoek).

Stuur mij een vrijblijvende offerte voor een communicatieplan.
Neem zonodig contact met mij op voor aanvullende gegevens.
Naam:
Organisatie:
Email:
Telefoon:

. privacy

.

Meer weten over wat WIJZER voor u kan doen?

Naar de beginpagina

Naar informatie over Wiijzer Adviesbureau

Bel: 070-3643044

Email

---vervolg

vervolg